,

Dezynfekcja wody – Konieczność inwestowania w dezynfekcję wody

Woda jest bardzo atrakcyjnym środowiskiem dla mikroorganizmów patogenicznych. O skutecznej dezynfekcji wody możemy mówić wtedy, kiedy szkodliwe składniki chemiczne wytworzone przez człowieka i wprowadzone do środowiska wodnego (np. alkilofenole, chlorofenole, bisfenol A) oraz mikrozanieczyszczenia organiczne (np. hormony roślinne) zostaną wyeliminowane. Dezynfekcja wody jest ostatnim etapem oczyszczania, który stosuje się profilaktycznie, by mieć pewność że dostarczona woda w efekcie finalnym spełnia wszystkie standardy i może być spożywana przez człowieka, a zatem nie niesie ze sobą mikroorganizmów chorobotwórczych.

Sposoby skutecznej dezynfekcji wody

Dezynfekcja wody jest ciągle palącym problem w krajach rozwijających się. Niejednokrotnie by uzyskać pożądany efekt finalny woda poddawana jest kombinacji kilku procesów dezynfekcji. Do najpowszechniejszych należą: chlorowanie, ozonowanie lub naświetlanie promieniami ultrafioletowymi. Wszystkie te metody dezynfekcji prowadzą do wyeliminowania patogenów, organizmów chorobotwórczych.

Substancje stosowane w chemicznym procesie dezynfekcji wody

Deaktywacja mikroorganizmów patogenicznych w wyniku dezynfekcji chemicznej wody następuje po zastosowaniu substancji odkażających takich jak: chlor (Cl2), dwutlenek chloru (ClO2), podchloryn (OCl-), nadmanganian potasu (KMnO4), ozon (O3), brom (Br2) czy chlorek bromu (BrCl). Doskonałym środkiem odkażającym jest także srebro-miedź (Ag+, Cu2+). Do oczyszczania wody surowej powszechnie stosowane są także niektóre kwasy i zasady. Stosowanie dezynfekcji chemicznej jest ściśle kontrolowane i powinno być stale monitorowane, tak by nie zagrażało środowisku, było efektywne kosztowo oraz skuteczne.

Fizyczne metody odkażania wody

Dezynfekcja wody metodą fizyczną następuje w wyniku poddania wody surowej promieniowaniu gamma lub promieniowaniu elektronowemu. Coraz powszechniejsze staje się również wykorzystywanie światła ultrafioletowego (UV) oraz fal dźwiękowych. Zaletą tych ostatnich metod jest z pewnością równomierne podanie promieniowania, co w konsekwencji zapewnia dużą wydajność i szybkość samego procesu. Rozwój technologii oraz praca nad optymalizacją urządzeń sprawi, że w przyszłości fizyczne metody dezynfekcji wody będą znacznie częściej wykorzystywane niż jest to praktykowane w chwili obecnej.

Dezynfekcja wody
Instalacja do dezynfekcji wody promieniami UV zbudowana i uruchomiona w SUW “Zaborze”