Wpisy

nik
,

Raport NIK o jakości wód przeznaczonych do spożycia

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę wodę, która zostaje przeznaczona do codziennego spożycia w gospodarstwach domowych w Polsce. Za jej stan odpowiadają przedsiębiorstwa wodociągowe oraz gminy. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie…