,

Na czym polega odżelazianie wody i czy powinno się je stosować

Jeżeli pobierana woda na pierwszy rzut oka jest bezbarwna, a po chwili kontaktu w powietrzem przybiera brunatno-pomarańczowe odcienie możemy być pewni, że zawiera szkodliwe dla zdrowia cząsteczki żelaza, które w wodzie występują w…
,

Metody walki z twardą wodą i popularne zmiękczacze wody

Woda, która zawiera w swoim składzie zbyt duże ilości rozpuszczonych soli wapnia, magnezu oraz metali wielowartościowych określana jest jako "twarda woda". Problem ten istnieje także w Polsce, dlatego coraz częściej gospodarstwa indywidualne,…
,

Procedura filtracji wody w odwróconej osmozie

Odwrócona osmoza jest uważana za najdoskonalszą metodę dezynfekcji wody oraz przystosowania ją do warunków użyteczności przez człowieka. W szerokim, przemysłowym zastosowaniu używana jest w oczyszczalniach wody, odsalarniach oraz…
,

Dezynfekcja wody z użyciem lamp uv

O ile oczyszczanie wody do celów spożywczych jest w XXI wieku naturalnym zjawiskiem, o tyle dezynfekcja wody wykorzystywanej w przemyśle czy użyciu procesowym nadal dla wielu firm stanowi wyzwanie. Wymogi prawa polskiego oraz europejskiego…
,

Znaczenie destylarek w przemysłowym oczyszczaniu wody

W przemysłowym oczyszczaniu wody najważniejszym elementem determinującym wybór odpowiedniej metody jej oczyszczania jest analiza pochodzenia wody. To od jej parametrów fizykochemicznych oraz docelowego przeznaczenia zależeć będzie, która…
,

Filtry basenowe - podział i funkcjonalności

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami, dlatego już teraz warto dokonać przeglądu swojego podbasenia w celu oceny usterek oraz zużycia części wymienialnych. Przygotowanie basenu do ponownego użytkowania nie powinno skończyć się…
,

Odżelaziacze wody do celów domowych

Jak działają odżelaziacze? Związki żelaza oraz manganu pojawiają się w wodzie gruntowej w wyniku reakcji jakie zachodzą w skałach (wietrzenie) oraz dzięki naturalnemu rozkładowi substancji organicznych. Naleciałości niechcianych…
,

Zmiękczacze wody do celów domowych

Jaka woda płynie w Twoim kranie? Problem twardej wody dotyka wiele gospodarstw domowych. W Polsce nieliczne rejony na południu kraju mogą cieszyć się wodą o parametrze 3-7 dh, oznaczającym ilość rozpuszczonych w niej związków wapnia…
,

Galwanizernia - Uzdatnianie wody w galwanizerni

Pomiędzy oczyszczaniem wody, a jej uzdatnianiem istnieją znaczące różnice. Najważniejsza z nich polega na tym, że pierwszy proces skupia się na przywróceniu wodzie (wodom opadowym czy ściekom) takiej jakości, by mogła być z powodzeniem…
,

Ultrafiltracja – ciśnieniowe procesy membranowe

Technologią, która w procesie oczyszczania wody używa membran, sit molekularnych oraz innych materiałów porowatych jest ultrafiltracja. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki ponieważ obok usuwania wirusów…