, ,

3 Mity na temat odwróconej osmozy

Odwrócona osmoza to jedna z bardziej zaawansowanych metod uzdatniania wody. Polega na dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę na wpół przepuszczalną, w wyniku tego otrzymujemy dwa roztwory o różnym stężeniu. Odwrócona osmoza wykorzystuje…
,

Demineralizacja wody w układzie dwóch kolumn

W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy też kosmetycznym wymagane jest, by w procesach produkcyjnych brała udział tylko woda o najwyższym stopniu czystości. Aby uzyskać zadowalające parametry fizyko-chemiczne zakłady przemysłowe…
,

Stacje uzdatniania wody

Postęp cywilizacyjny, a wraz z nim technologiczny umożliwia rozwiązanie niemal każdego problemu z wodą. Specyfikacje filtrów czy też całych systemów uzdatniających wodę są stale udoskonalane by nieść pomoc indywidualnym użytkownikom…
,

Filtry wody do galwanizerni

Tak jak w każdym przemyśle, w galwanizerniach użycie wody ma kluczowe znaczenie w procesie technologicznym. Wykorzystuje się ją bowiem głównie do końcowych lub międzyoperacyjnych płukań. Unormowania prawne dotyczące ochrony środowiska…
,

Na czym polega odżelazianie wody i czy powinno się je stosować

Jeżeli pobierana woda na pierwszy rzut oka jest bezbarwna, a po chwili kontaktu w powietrzem przybiera brunatno-pomarańczowe odcienie możemy być pewni, że zawiera szkodliwe dla zdrowia cząsteczki żelaza, które w wodzie występują w…
,

Metody walki z twardą wodą i popularne zmiękczacze wody

Woda, która zawiera w swoim składzie zbyt duże ilości rozpuszczonych soli wapnia, magnezu oraz metali wielowartościowych określana jest jako "twarda woda". Problem ten istnieje także w Polsce, dlatego coraz częściej gospodarstwa indywidualne,…
,

Procedura filtracji wody w odwróconej osmozie

Odwrócona osmoza jest uważana za najdoskonalszą metodę dezynfekcji wody oraz przystosowania ją do warunków użyteczności przez człowieka. W szerokim, przemysłowym zastosowaniu używana jest w oczyszczalniach wody, odsalarniach oraz…
,

Dezynfekcja wody z użyciem lamp uv

O ile oczyszczanie wody do celów spożywczych jest w XXI wieku naturalnym zjawiskiem, o tyle dezynfekcja wody wykorzystywanej w przemyśle czy użyciu procesowym nadal dla wielu firm stanowi wyzwanie. Wymogi prawa polskiego oraz europejskiego…
,

Znaczenie destylarek w przemysłowym oczyszczaniu wody

W przemysłowym oczyszczaniu wody najważniejszym elementem determinującym wybór odpowiedniej metody jej oczyszczania jest analiza pochodzenia wody. To od jej parametrów fizykochemicznych oraz docelowego przeznaczenia zależeć będzie, która…