Ubezpieczenie produktu

Firma Proeko świadczy produkty w najlepszej jakości. Jednak wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oraz dbając o dobrą współpracę pomiędzy partnerami, firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt w wysokości…