Entries by tomek

,

Filtry basenowe – podział i funkcjonalności

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami, dlatego już teraz warto dokonać przeglądu swojego podbasenia w celu oceny usterek oraz zużycia części wymienialnych. Przygotowanie basenu do ponownego użytkowania nie powinno skończyć się na wyczyszczeniu niecki oraz napełnieniu ją ponownie wodą. Skontrolowana powinna zostać maszynownia umieszczona bezpośrednio pod basenem, w tym cześć hydrauliczna, łącznie ze zbiornikiem przelewowym, […]

,

Odżelaziacze wody do celów domowych

Jak działają odżelaziacze? Związki żelaza oraz manganu pojawiają się w wodzie gruntowej w wyniku reakcji jakie zachodzą w skałach (wietrzenie) oraz dzięki naturalnemu rozkładowi substancji organicznych. Naleciałości niechcianych substancji są również wynikiem działalności przemysłu hutniczego, wydobywczego czy metalurgicznego. Problem ten jest szczególnie poważny w przypadku wód podziemnych, czyli wszystkich tych źródeł wody, gdzie woda jest […]

,

Zmiękczacze wody do celów domowych

Jaka woda płynie w Twoim kranie? Problem twardej wody dotyka wiele gospodarstw domowych. W Polsce nieliczne rejony na południu kraju mogą cieszyć się wodą o parametrze 3-7 dh, oznaczającym ilość rozpuszczonych w niej związków wapnia i magnezu. Wiele województw musi korzystać z wody twardej lub bardzo twardej, zawierającej powyżej 21 dh. Woda płynąca w naszych […]

,

Galwanizernia – Uzdatnianie wody w galwanizerni

Pomiędzy oczyszczaniem wody, a jej uzdatnianiem istnieją znaczące różnice. Najważniejsza z nich polega na tym, że pierwszy proces skupia się na przywróceniu wodzie (wodom opadowym czy ściekom) takiej jakości, by mogła być z powodzeniem zwrócona środowisku bez pogarszania jego stanu. Natomiast w przypadku procesu uzdatniania wody chodzi także o odbudowanie takich walorów wody, które umożliwiają […]

,

Ultrafiltracja – ciśnieniowe procesy membranowe

Technologią, która w procesie oczyszczania wody używa membran, sit molekularnych oraz innych materiałów porowatych jest ultrafiltracja. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki ponieważ obok usuwania wirusów i bakterii, specjalizuje się także w separacji koloidów oraz cząsteczek unoszących się na powierzchni cieczy. Ultrafiltracja jest także wyspecjalizowaną metodą do usuwania substancji humusowych, które nadają […]

,

Odżelazianie wody – Kolor żelaza w naszej wodzie

Surowa woda w chwili wpływu do stacji uzdatniającej niczym nie różni się od wody, którą stosujemy na co dzień. Jest przezroczysta, nie pachnie i wygląda na czystą. Dopiero w chwili zetknięcia z powietrzem, temperaturą, filtrem uzdatniającym zmienia się, wytrącają się z niej osady i cząsteczki, które mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie oraz prawidłowe funkcjonowanie […]

,

Zmiękczanie wody – Różne zastosowanie zmiękczonej wody w przemyśle

Zapotrzebowanie na oczyszczoną oraz zmiękczoną wodę w różnych gałęziach przemysłu jest w dalszym ciągu bardzo duże. Fabryki wykorzystują ją nie tylko do zasilania kotłów parowych czy chłodnic, ale także jako niezbędny element roztworów, w których zachodzą reakcje chemiczne. Woda jest także niezbędna do zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarnych zatrudnionej załogi. Ze względu na ogromne ilości potrzebnej […]

,

Odwrócona osmoza – nr 1 wśród technologii uzdatniających wodę

Pierwsze próby użycia półprzepuszczalnych membran w celu oczyszczania wody zostały podjęte niemal 270 lat temu. Technologia jednak była mało rentowna i mało efektywna by wprowadzić ją na szerszą skalę. Przełom w badaniach nastąpił w połowie wieku XX, kiedy to udało się przy pomocy odwróconej osmozy przekształcić wodę morską w wodę pitną, pełnowartościową i zdatną do […]

,

Odmanganianie wody – Skąd się bierze mangan w naszej wodzie i jak go usunąć?

Głównym celem uzdatniania jest przywrócenie wodzie jej walorów w celu swobodnego spożywania lub użytkowania. Jednym ze sposobów tego działania jest odmanganianie, które polega na ultenianiu związków manganu z surowej wody. Tak jak i większość zanieczyszczeń, mangan w wodzie znajduje się za sprawą skażeń przemysłowych odprowadzanych do wód powierzchniowych. W niewielkim stopniu jony tego pierwiastka chemicznego […]

,

Nanofiltracja – wykorzystanie nanotechnologii w procesach uzdatniania wody

Jednym z najmłodszych, a jednocześnie najbardziej wyrafinowanych sposobów na uzdatnianie wody surowej jest stosowanie w metodach membranowych nanotechnologii, która wykorzystując znaczenie każdego pojedynczego atomu jest w stanie uzdatnić nawet bardzo zanieczyszczoną wodę pitną i przemysłową. Obok innych rodzajów filtracji mechanicznej, to właśnie nanofiltracja jest obecnie najszerzej badana oraz rozwijana. Dzięki wykorzystaniu procesu dyfuzji oraz efektu […]