Entries by tomek

,

Demineralizacja wody w układzie dwóch kolumn

W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy też kosmetycznym wymagane jest, by w procesach produkcyjnych brała udział tylko woda o najwyższym stopniu czystości. Aby uzyskać zadowalające parametry fizyko-chemiczne zakłady przemysłowe często decydują się na instalacje systemów demineralizacyjnych, ponieważ tylko one gwarantują wyeliminowanie wszelkich kationów, anionów, krzemionki oraz rozpuszczonych związków organicznych. Woda uzyskana w procesie demineralizacji cechuje się […]

,

Stacje uzdatniania wody

Postęp cywilizacyjny, a wraz z nim technologiczny umożliwia rozwiązanie niemal każdego problemu z wodą. Specyfikacje filtrów czy też całych systemów uzdatniających wodę są stale udoskonalane by nieść pomoc indywidualnym użytkownikom czy też odbiorcom przemysłowym. Wiele segmentów działalności gospodarczej korzysta z wysoko wyspecjalizowanych stacji uzdatniania wody, by ich procesy przemysłowe funkcjonowały bez zarzutu i nie musiały […]

,

Filtry wody do galwanizerni

Tak jak w każdym przemyśle, w galwanizerniach użycie wody ma kluczowe znaczenie w procesie technologicznym. Wykorzystuje się ją bowiem głównie do końcowych lub międzyoperacyjnych płukań. Unormowania prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego szczegółowo opisują obraz zachowań z zanieczyszczeniami wynikającymi z obróbki chemicznej lub elektrochemicznej. Wśród nakazu minimalizacji szkodliwych emisji do środowiska można znaleźć także odniesienia do […]

,

Na czym polega odżelazianie wody i czy powinno się je stosować

Jeżeli pobierana woda na pierwszy rzut oka jest bezbarwna, a po chwili kontaktu w powietrzem przybiera brunatno-pomarańczowe odcienie możemy być pewni, że zawiera szkodliwe dla zdrowia cząsteczki żelaza, które w wodzie występują w dwóch formach. Mogę mieć postać jonów dwuwartościowych lub trzywartościowych (Fe) / czterowartościowych (Mn). W obu przypadkach są one rozpuszczalne w wodzie. By […]

,

Metody walki z twardą wodą i popularne zmiękczacze wody

Woda, która zawiera w swoim składzie zbyt duże ilości rozpuszczonych soli wapnia, magnezu oraz metali wielowartościowych określana jest jako „twarda woda”. Problem ten istnieje także w Polsce, dlatego coraz częściej gospodarstwa indywidualne, jak i zakłady przemysłowe inwestują w zmiękczacze wody. Jest to konieczny proces, ponieważ użytkowanie wody o zbytniej twardości grozi uszkodzeniem urządzeń czy maszyn, […]

,

Procedura filtracji wody w odwróconej osmozie

Odwrócona osmoza jest uważana za najdoskonalszą metodę dezynfekcji wody oraz przystosowania ją do warunków użyteczności przez człowieka. W szerokim, przemysłowym zastosowaniu używana jest w oczyszczalniach wody, odsalarniach oraz w fabrykach zajmujących się produkcją towarów spożywczych, papierniczych oraz galwanicznych. Swoje zastosowanie znalazła także w oczyszczalniach miejskich, gdzie odpowiada za zatężanie i oczyszczanie ścieków przemysłowych. Oczywiście wykorzystuje […]

,

Dezynfekcja wody z użyciem lamp uv

O ile oczyszczanie wody do celów spożywczych jest w XXI wieku naturalnym zjawiskiem, o tyle dezynfekcja wody wykorzystywanej w przemyśle czy użyciu procesowym nadal dla wielu firm stanowi wyzwanie. Wymogi prawa polskiego oraz europejskiego jednak nakazują, by wszelka woda użytkowa podlegała procesowi oczyszczania. Do dyspozycji przedsiębiorców dostępnych jest wiele metod dezynfekcji wody. Wśród nich wymienia […]

,

Znaczenie destylarek w przemysłowym oczyszczaniu wody

W przemysłowym oczyszczaniu wody najważniejszym elementem determinującym wybór odpowiedniej metody jej oczyszczania jest analiza pochodzenia wody. To od jej parametrów fizykochemicznych oraz docelowego przeznaczenia zależeć będzie, która z ogólnodostępnych metod okaże się najskuteczniejsza i najbardziej wydatna, biorąc pod uwagę osiągi stacji uzdatniającej. Większość firm, które zajmują się oczyszczaniem wody do celów przemysłowych po wywiadzie obejmującym […]

Ogłoszenie 472/12/2

Konstantynów Łódzki dn. 24.09.2014 PROEKO Jacek Pronobis ul. Srebrzyńska 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 661-156-38-82, REGON 472146979 Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I […]